ANNOUNCEMENT
Merdeka Prize Giveaway Worth MYR30,000! Collect Ticket And Win The Prize In Merdeka Month
3% BONUS MINGGUAN

3% BONUS MINGGUAN

BAGAIMANA MENUNTUT?

 • Promosi ini terbuka kepada semua ahli WIN22 dengan akaun casino WIN22 yang sah.
 • Ahli perlu membuat deposit minima sekurang-kurangnya MYR 100 (atau mata wang yang setara) dalam tempoh tertentu supaya memenuhi tuntutan tersebut, tempoh pengiraan deposit: setiap hari Sabtu 00:00 AM hingga hari Jumaat 23:59 PM pada minggu depan.
 • Ahli WIN22 yang memenuhi jumlah deposit minima pada tempoh tertentu layak menuntut 3% bonus mingguan 1 (SATU) kali dalam seminggu dengan menghubungi khidmat pelanggan melalui LIVECHAT atau TELEGRAM pada setiap hari Sabtu selepas 08:00 AM. 
 • Maksima pembayaran bonus ini ialah MYR 150.
 • Jumlah bonus perlu dikalikan dengan 2 kali Winover sebelum pengeluaran atau pemindahan dapat dilakukan.
 • Contoh Pengiraan:

  i. Bonus Mingguan= MYR 150
  ii. Winover (Minima Pengeluaran) = MYR 150 x 2 = MYR 300
   
 • Bonus ini boleh digunakan di semua permainan yang disediakan oleh WIN22.
 • Tawaran ini tidak boleh digabung dengan mana-mana bonus lain yang disediakan oleh WIN22.
 • Sebarang akaun duplikasi dan pertaruhan yang tidak normal didapati, kelayakan promosi tersebut akan dibatalkan.
 • Setiap ahli WIN22 hanya dibenarkan memiliki satu akaun sahaja. Jika mendapati ahli mempunyai lebih daripada satu akaun di WIN22, (Jika ahli ingin membuka lebih daripada satu akaun, sila membuat pertanyaan di LIVECHAT), WIN22 mempunyai hak untuk menutup akaun tersebut dan kredit dalam akaun akan dibekukan.
 • Promosi ini tertakluk kepada Terma & Syarat Am yang diterbitkan.

Promosi Tema & Syarat Umum

 • Hanya taruhan sah yang menghasilkan pulangan dengan keputusan menang/kalah akan dikira dalam jumlah rollover. Semua taruhan seri atau sepadan, terbatal atau tidak sah, taruhan terletak pada kedua-dua belah pihak dalam satu permainan tidak boleh dikira dalam jumlah rollover.
 • WIN22 berhak untuk membatalkan atau menamatkan sebarang akaun duplikat atau mana-mana akaun yang tidak mematuhi Terma dan Syarat yang ditetapkan.
 • WIN22 berhak untuk mengubahsuai syarat syarat dan kandungan atau membatalkan promosi ini pada bila-bila masa tanpa perlu pengumuman.
 • WIN22 berhak untuk menuntut balik bonus atau kemenangan yang telah dibayar atau/dan menutup mana-mana akaun taruhan dalam keadaan di mana penglibatan ahli dalam penyalahgunaan promosi atau penipuan dikesan.
 • Semua promosi tertakluk kepada Terma & Syarat Am yang diterbitkan.

CONTACT US

 • WHATSAPP: CLICK HERE
 • WECHAT: win22club
 • LINE: WIN22_WIN22
 • KAKAOTALK: WIN22CLUB

FOLLOW US

BACK TO TOP