ANNOUNCEMENT
Merdeka Prize Giveaway Worth MYR30,000! Collect Ticket And Win The Prize In Merdeka Month
30% GANJARAN REKEMEN

30% GANJARAN REKEMEN

BAGAIMANA MENUNTUT?

 • Promosi ini terbuka kepada semua ahli-ahli aktif WIN22.
 • Untuk melayakkan diri sebagai referrer, anda mesti menjadi ahli aktif WIN22 yang sedia ada dan telah membuat sekurang-kurangnya 3 kali deposit.
 • Untuk menuntut bonus ini, kawan yang direkemen perlu daftar akaun WIN22 yang sah dan membuat deposit minima sekurang-kurangnya MYR 30 (atau mata wang yang setara). 
 • Referrer yang layak akan menerima 30% ganjaran daripada jumlah deposit pertama yang dibuat oleh kawan anda.
 • Ahli hanya boleh menuntut bonus ini satu kali sahaja untuk setiap kawan yang diajak. Maksima pembayaran bonus ini ialah MYR 100.
 • Referrer yang layak perlu memohon bonus rekemen dengan menghubungi khidmat pelanggan.
 • Bonus rekemen yang anda dapat perlu dikalikan dengan 3 kali Turnover (jumlah pertaruhan) sebelum pengeluaran atau pemindahan dapat dilakukan. 
 • Contoh Pengiraan:

  i.  Deposit Kali Pertama (Referensi Teman) = MYR 100
  ii. Bonus = MYR 100 x 30% = MYR 30
  iii. Turnover yang diperlukan = Bonus MYR 30 x 3 = MYR 90
   
 • Pertaruhan tidak dibenarkan dalam Permainan RNG, jika mendapati pertaruhan dalam permainan RNG, semua kemenangan akan dibatalkan dan hanya bonus dikembalikan.
 • Pengecualian dalam Pengiraan Turnover: Taruhan seri atau sepadan, taruhan terletak pada kedua-dua belah pihak dalam satu permainan,terbatal/tidak sah atau pertaruhan yang ditempatkan mengandungi pilihan kemungkinan kurang dari 0.5 atau 1.50 (Decimal Odds).
 • Hanya 30% daripada jumlah pertaruhan yang ditempatkan dalam sebarang permainan Roulette (semua variasi) akan diambil kira dalam keperluan Turnover.
 • Tawaran ini tidak boleh digabung dengan mana-mana bonus lain yang disediakan oleh WIN22.
 • Sebarang akaun duplikasi dan pertaruhan yang tidak normal didapati, kelayakan promosi tersebut akan dibatalkan.
 • Setiap ahli WIN22 hanya dibenarkan memiliki satu akaun sahaja. Jika mendapati ahli mempunyai lebih daripada satu akaun di WIN22, (Jika ahli ingin membuka lebih daripada satu akaun, sila membuat pertanyaan di LIVECHAT), WIN22 mempunyai hak untuk menutup akaun tersebut dan kredit dalam akaun akan dibekukan.
 • Promosi ini tertakluk kepada Terma & Syarat Am yang diterbitkan.

Promosi Tema & Syarat Umum

 • Hanya taruhan sah yang menghasilkan pulangan dengan keputusan menang/kalah akan dikira dalam jumlah rollover. Semua taruhan seri atau sepadan, terbatal atau tidak sah, taruhan terletak pada kedua-dua belah pihak dalam satu permainan tidak boleh dikira dalam jumlah rollover.
 • WIN22 berhak untuk membatalkan atau menamatkan sebarang akaun duplikat atau mana-mana akaun yang tidak mematuhi Terma dan Syarat yang ditetapkan.
 • WIN22 berhak untuk mengubahsuai syarat syarat dan kandungan atau membatalkan promosi ini pada bila-bila masa tanpa perlu pengumuman.
 • WIN22 berhak untuk menuntut balik bonus atau kemenangan yang telah dibayar atau/dan menutup mana-mana akaun taruhan dalam keadaan di mana penglibatan ahli dalam penyalahgunaan promosi atau penipuan dikesan.
 • Semua promosi tertakluk kepada Terma & Syarat Am yang diterbitkan.

CONTACT US

 • WHATSAPP: CLICK HERE
 • WECHAT: win22club
 • LINE: WIN22_WIN22
 • KAKAOTALK: WIN22CLUB

FOLLOW US

BACK TO TOP