ANNOUNCEMENT
Guess & WIn Contest! Guess The Game & Multiply Your Winnings This Deepavali At WIN22
Parlay Bonus Triple Euro Cup

Parlay Bonus Triple Euro Cup

BAGAIMANA MENUNTUT?

 • Bonus khas ini sah dari 11 Jun 2021 00:00:00 hingga 11 Julai 2021 23:59:59.
 • Setiap ahli WIN22 layak menuntut 1 (SATU) kali sehari untuk bonus ini.
 • Ahli WIN22 perlu membuat jumlah deposit harian sekurang-kurangnya MYR 500 dalam sebarang permainan untuk kelayakan mendapatkan bonus.

 

 

Jumlah Deposit Harian

Jumlah Bonus

Winover (Slot)

Winover (Permainan Selain Slot)

Special

MYR 500

MYR 11

2 kali

4 kali

Berhak Menggandakan Jumlah Bonus 2 atau 3 Kali

MYR 1000

MYR 22

MYR 2000

MYR 44

MYR 3888

MYR 88

MYR 8000

MYR 188

MYR 15000

MYR 388

MYR 30000

MYR 888

 

Kriteria Untuk Menggandakan Bonus 2 Kali:

 

Kriteria 1:

 

Ahli WIN22 yang mencapai jumlah keperluan deposit harian yang dinyatakan di atas dalam tempoh promosi dapat menggandakan bonus mereka 2 kali dengan menjemput 1 (SATU) rakan untuk menyertai WIN22 pada hari yang sama.

 

Kriteria 2:

 

Ahli WIN22 yang mencapai jumlah keperluan deposit harian yang dinyatakan di atas pada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29 Jun, 1, 2, 3, 6, 7, 11 Julai juga dapat menggandakan bonus mereka 2 kali dengan meramalkan pemenang perlawanan EURO CUP dengan betul. (Boleh menghubungi perkhidmatan pelanggan kami untuk jadual perlawanan EURO CUP)

 

Kriteria untuk Menggandakan Bonus 3 Kali:

 

Ahli WIN22 yang mencapai jumlah keperluan deposit harian yang dinyatakan di atas dapat menggandakan bonus mereka 3 kali jika memenuhi kedua-dua kriteria 1 & 2 yang disebutkan di atas.

 

 • Ahli WIN22 yang berhak untuk acara ini mempunyai tanggungjawab untuk meramalkan pemenang pertandingan EURO CUP dan memberitahu perkhidmatan pelanggan kami 1 (SATU) jam sebelum perlawanan dimulakan.
 • Jumlah bonus harus mencapai 2 kali winover (slot) atau 4 kali winover (permainan selain slot) sebelum melakukan pemindahan atau pengeluaran.
 • Sebagai contoh:

i. Deposit = RM 3888

ii. Bonus = RM88

iii. Amaun Pengeluaran minimum = RM88 x 2 = RM176

 • Bonus ini boleh digunakan dalam semua permainan dalam semua produk permainan.
 • Promosi ini tidak boleh digabung dengan mana-mana bonus lain yang disediakan oleh WIN22.
 • Sebarang akaun duplikasi dan pertaruhan yang tidak normal didapati, kelayakan promosi tersebut akan dibatalkan.
 • Setiap ahli WIN22 hanya dibenarkan memiliki satu akaun sahaja. Jika mendapati ahli mempunyai lebih daripada satu akaun di WIN22, (Jika ahli ingin membuka lebih daripada satu akaun, sila membuat pertanyaan di LIVECHAT), WIN22 mempunyai hak untuk menutup akaun tersebut dan kredit dalam akaun akan dibekukan.
 • Promosi ini tertakluk kepada Terma & Syarat Am yang diterbitkan.

Promosi Tema & Syarat Umum

 • Hanya taruhan sah yang menghasilkan pulangan dengan keputusan menang/kalah akan dikira dalam jumlah rollover. Semua taruhan seri atau sepadan, terbatal atau tidak sah, taruhan terletak pada kedua-dua belah pihak dalam satu permainan tidak boleh dikira dalam jumlah rollover.
 • WIN22 berhak untuk membatalkan atau menamatkan sebarang akaun duplikat atau mana-mana akaun yang tidak mematuhi Terma dan Syarat yang ditetapkan.
 • WIN22 berhak untuk mengubahsuai syarat syarat dan kandungan atau membatalkan promosi ini pada bila-bila masa tanpa perlu pengumuman.
 • WIN22 berhak untuk menuntut balik bonus atau kemenangan yang telah dibayar atau/dan menutup mana-mana akaun taruhan dalam keadaan di mana penglibatan ahli dalam penyalahgunaan promosi atau penipuan dikesan.
 • Semua promosi tertakluk kepada Terma & Syarat Am yang diterbitkan.

CONTACT US

 • WHATSAPP: CLICK HERE
 • WECHAT: win22club
 • LINE: WIN22_WIN22
 • KAKAOTALK: WIN22CLUB

FOLLOW US

BACK TO TOP